Какво е AI?

ai-photo

Изкуственият интелект (AI) е област на компютърните науки, която подчертава създаването на интелигентни машини, които работят и реагират като хора. Той е наука за концепциите, които позволяват на компютрите да правят неща, които за хората изглеждат разумни, като има способност да анализира обкръжаващата го среда и да предприема действия.

История
Цели
Школи
ai-photo

AI може да бъде категоризиран като слаб или силен. Слабият AI е система за изкуствен интелект, проектирана и обучена за конкретна задача, докато силният AI е система с обобщени човешки познавателни способности и когато е зададена непозната задача, силната система на изкуствения интелект може да намери решение без човешка намеса.

www.000webhost.com